Првиот црнечки кур

Со еден брз потег, Тајрон ја легна Валери на подот и почна да и ги бакнува градите. Неговиот јазик ги лижеше здрвените брадавици, додека неговите огромни раце и го опипуваа телото. Почнаа да се бакнуваат со јазик, страсно. Тајрон ја пикна неговата рака меѓу нозете на Вал и и го завлече средниот прст во нејзината сочна пичка, правејќи ја да стенка од задоволство. Заводливо и го обработуваше отворот, правејќи шлапкави звуци