Сврши ми во пичката

Пред да рече нешто таа му го извади курот и го наседна со клиторисот. По неколкуминутно триење курот му беше прекриен со нејзините течности и од него истекуваше течност која и претходи на спермата. Тоа го правеше толку вешто и скриено што никој околу нив во барот не знаеше што прават во сепарето. Странецот ја зафрли главата наназад и ги затвори очите. Таа го откопча градникот, ја извади левата града и му ја повлече главата на сантиметар од брадавицата