Пријател и пријателка

Игор ми е пријател откако знам за себе. Тој е тип на кого што можеш да му се обратиш за помош во било кое време. Секогаш беше тука кога требаше да ме теши после некоја пропадната врска, да ми се придружи на некој концерт или забава, да ми помогне во изборот кога требаше да купам нешто… Со тек на времето почнав да го гледам малку поинаку