Вкусот на пичката

Јас се збунив уште повеќе, но таа ме охрабруваше: “Ти си толку прекрасна млада девојка. Седни до мене.“
Не знаев што да направам, па седнав блиску до неа. Таа ми се насмевна и нејзините прсти повторно почнаа да се движат. Ги рашири нозете уште повеќе и ја изложи на мојот поглед нејзината пичка. Почувствував дека возбудата ја надмина мојата срамежливост. Полека почнав да си ги галам градите, ми беше жешко и одвнатре и однадвор, почнав да се потам